Nettnøytralitet i Norge

Norskspråklig websted med fokus på nettnøytralitet og internetteknologi

Status europeisk nettnøytralitetsregulering

BEREC logoEn rapport fra BEREC, som er Kommisjonens rådgivende organ for elektronisk kommunikasjon, konkluderer med at den felleseuropeiske reguleringen av nettnøytralitet generelt sett fungerer i tråd med formålet. BERECs retningslinjer for nettnøytralitet kan imidlertid presiseres på enkelte punkter. Nkom er Norges representant i BEREC.

Opprinnelig publisert hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Les resten av dette innlegget »

Reklamer

Nettnøytralitet lovfestet i Norge i 2017

StortingetMars 2017 ble nettnøytralitet lovfestet i Norge, men dette er bare fortsettelsen på en utvikling som har pågått over flere år. Sikring av nettnøytralitet er viktig for ivaretakelsen av Internett som vår stadig mer dominerende kommunikasjonskanal. Juli 2017 publiserte Nkom første utgave av årsrapport for nettnøytralitet i Norge.

Opprinnelig publisert hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Les resten av dette innlegget »

Felleseuropeisk regulering av nettnøytralitet

igfEuropeisk nettnøytralitet står ved inngangen til en ny tidsepoke. Med forordningen fra 2015 og tilhørende felleseuropeiske retningslinjer for nettnøytralitet fra 2016, er fundamentet for opprettholdelse av et åpent Internett i Europa etablert. Regulatorisk oppfølgning av nettnøytralitet på nasjonalt nivå, slik som forordningen beskriver, skal sørge for et nøytralt Internett for europeiske borgere og bedrifter.

Opprinnelig publisert hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).
Komplett engelsk versjon tilgjengelig i rapporten Net Neutrality Reloaded som ble presentert ved FNs Internet Governance Forum.

Les resten av dette innlegget »

Høring av europeiske retningslinjer for nettnøytralitet

berecconsultation6. juni 2016 lanseres forslag til felles europeiske retningslinjer for nettnøytralitet. BEREC inviterer aktørene i bransjen til å kommentere forslaget, og vil vurdere dem i sommer. De endelige retningslinjene blir publisert 30. august, og vil ha vesentlig betydning for hvordan nettnøytraliteten ivaretas i tiden fremover. Dette gjelder også for norske brukere av internett.

Opprinnelig publisert hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).
Mer informasjon om BERECs høring av retningslinjene for nettnøytralitet.

Les resten av dette innlegget »

Det europeiske nettnøytralitetsåret 2015

NNiEuropa2015

2015 representerer et gjennombrudd for utviklingen av nettnøytralitet i Europa. Ved utgangen av november ble felleseuropeiske nettnøytralitetsregler publisert etter et omfattende lovarbeid. I fortsettelsen av dette har BEREC fått i oppgave å utvikle retningslinjer for anvendelsen av regelverket, og et første trinn i dette arbeidet finner sted denne uken.

Opprinnelig publisert hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Les resten av dette innlegget »

Hvordan kan det åpne Internett sameksistere med spesialiserte tjenester?

EuroDIG-2015

Nettnøytralitetsdebatten i Europa synes å ha gått i vranglås. Det er forvirring om hva som er forskjellen på det åpne Internett og IP-baserte tjenester som produseres utenfor Internett, såkalte spesialiserte tjenester. Diskusjonen har utviklet seg til et spill med ord som forhindrer en konstruktiv debatt om et av de viktigste spørsmålene i dagens samfunn. 5. juni er dette tema for et eget nettnøytralitetspanel ved EuroDIG 2015 som arrangeres i Sofia.

Innlegg på EuroDIG 2015 net neutrality panel av Frode Sørensen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Les resten av dette innlegget »