Nettnøytralitet i Norge

Norskspråklig websted med fokus på nettnøytralitet og internetteknologi

Felleseuropeisk regulering av nettnøytralitet

igfEuropeisk nettnøytralitet står ved inngangen til en ny tidsepoke. Med forordningen fra 2015 og tilhørende felleseuropeiske retningslinjer for nettnøytralitet fra 2016, er fundamentet for opprettholdelse av et åpent Internett i Europa etablert. Regulatorisk oppfølgning av nettnøytralitet på nasjonalt nivå, slik som forordningen beskriver, skal sørge for et nøytralt Internett for europeiske borgere og bedrifter.

Opprinnelig publisert hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).
Komplett engelsk versjon tilgjengelig i rapporten Net Neutrality Reloaded som ble presentert ved FNs Internet Governance Forum.

Les resten av dette innlegget »

Høring av europeiske retningslinjer for nettnøytralitet

berecconsultation6. juni 2016 lanseres forslag til felles europeiske retningslinjer for nettnøytralitet. BEREC inviterer aktørene i bransjen til å kommentere forslaget, og vil vurdere dem i sommer. De endelige retningslinjene blir publisert 30. august, og vil ha vesentlig betydning for hvordan nettnøytraliteten ivaretas i tiden fremover. Dette gjelder også for norske brukere av internett.

Opprinnelig publisert hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).
Mer informasjon om BERECs høring av retningslinjene for nettnøytralitet.

Les resten av dette innlegget »

Det europeiske nettnøytralitetsåret 2015

NNiEuropa2015

2015 representerer et gjennombrudd for utviklingen av nettnøytralitet i Europa. Ved utgangen av november ble felleseuropeiske nettnøytralitetsregler publisert etter et omfattende lovarbeid. I fortsettelsen av dette har BEREC fått i oppgave å utvikle retningslinjer for anvendelsen av regelverket, og et første trinn i dette arbeidet finner sted denne uken.

Opprinnelig publisert hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Les resten av dette innlegget »

Hvordan kan det åpne Internett sameksistere med spesialiserte tjenester?

EuroDIG-2015

Nettnøytralitetsdebatten i Europa synes å ha gått i vranglås. Det er forvirring om hva som er forskjellen på det åpne Internett og IP-baserte tjenester som produseres utenfor Internett, såkalte spesialiserte tjenester. Diskusjonen har utviklet seg til et spill med ord som forhindrer en konstruktiv debatt om et av de viktigste spørsmålene i dagens samfunn. 5. juni er dette tema for et eget nettnøytralitetspanel ved EuroDIG 2015 som arrangeres i Sofia.

Innlegg på EuroDIG 2015 net neutrality panel av Frode Sørensen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Les resten av dette innlegget »

Tilnærminger til nettnøytralitet i Europa og USA

BarcelonaApril2015

Amerikanerne har publisert nye nettnøytralitetsregler, og EUs politiske institusjoner strever med å bli enige om europeiske regler. Ved den anledning et det interessant å sammenligne tilnærmingene til nettnøytralitet på begge sider av Atlanteren. SMART Workshop arrangerer 22. april et nettnøytralitetspanel i Barcelona hvor de to tilnærmingene drøftes av Scott Jordan (FCC) og Frode Sørensen (Nkom). Denne artikkelen presenterer betraktninger sett fra norsk side.

Innlegg på Barcelona SMART Workshop av Frode Sørensen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Les resten av dette innlegget »

Nettnøytralitet og takseringsmodeller

zero-rating

Internett har på en helt unik måte bidratt til innovasjon og økonomisk vekst, og gir uovertrufne muligheter for kommunikasjon mellom mennesker. De aller færreste vil vel tilbake til tiden før Internett. Derfor er myndighetene opptatt av å arbeide for nettnøytralitet, og slik bidra til å bevare et åpent Internett. I denne artikkelen ser vi på forholdet mellom nettnøytralitet og trafikkavvikling, og takseringsmodeller.

Opprinnelig publisert hos Computerworld.

Les resten av dette innlegget »