Innføring i nettverk

Innføring i nettverkInternetteknologien blir tatt i bruk innen stadig nye anvendelsesområder. Internettprotokollene er ”kommunikasjonsspråket” som de ulike datamaskinene på Internett bruker. Disse protokollene har vist seg å være tilpasningsdyktige og kan brukes for all slags kommunikasjon, det være seg datakommunikasjon, telekommunikasjon eller mediedistribusjon.

Boka gir en grundig innføring i oppbygningen av elektroniske kommunikasjonsnett basert på IP-teknologien. De ulike protokollene i TCP/IP-familien presenteres, og samvirket mellom protokollene i protokollstabelen leder frem til et helhetsbilde av virkemåten til Internett og andre IP-nett. Stoffet er pedagogisk tilrettelagt og rikt illustrert med figurer.

Kapitlene i boka

 1. Dagens Internett
  – IP-nett, OSI-modellen, standardisering, konvergens
 2. TCP/IP-protokollene
  – IP, TCP, UDP, DHCP, ruting, multicasting
 3. Transport av IP
  – Ethernet, leide linjer, trådløse nett, bredbånd
 4. Applikasjoner over IP
  – Web, DNS, e-post, chat, direktemeldinger
 5. Fremtidens Internett
  – IPv6, tjenestekvalitet, sikkerhet, mobilitet

Boka er utgitt av BookWorld og inngår i miniserien bestående av de to bøkene «Innføring i nettverk» og «Moderne IP-nett».

Reklamer