Internett for alle

Internett-for-alleInternett er i ferd med å bli et nettverk som snart alle vil være knyttet til, derav tittelen ”Internett for alle”. Boka beskriver de utrolige mulighetene som ligger i dette nettet som knytter menneskene sammen. Bredbånd og mobilt bredbånd gjør det tilgjengelig overalt, og det brukes til alt: E-post, web, direktemeldinger, telefoni, radio og fjernsyn. Og dette utvides med MP3-spilllere, spillkonsoller, fotoapparater, filmkameraer, GPSer, e-bøker, smarte hjem, nettilknyttede biler og personer!

Boka tar for seg internettgenerasjonen og den ustrakte bruken av internettkommunikasjon i samfunnet. Formålet med boka er å beskrive hva Internett er og samtidig sette internetteknologien i perspektiv. Det er nå mange år siden nettet ble åpnet for allmennheten, men stadig nye brukergrupper knytter seg til. For kvinnen og mannen i gata kan teknologien brukes uten detaljkunnskap om hvordan den virker, samtidig som nysgjerrigheten etter å forstå det aller nødvendigste ofte er til stede.

”Internett for alle” er ei bok om hvordan dette nettverket brukes og hvordan det fungerer, forklart på en måte som alle kan forstå uten tekniske forkunnskaper. Beskrivelsen er imidlertid faglig forankret, slik at bildet som dannes av internetteknologien er korrekt og oppdatert. Boka legger vekt på å belyse teknologien fra ulike sider, så som historie og økonomisk samfunnsutvikling, regulering og lovverk samt ulike menneskelige aspekter ved bruk av Internett.

I dag flommer det over av artikler i dagspresse og ukepresse samt reportasjer i radio og fjernsyn om de teknologiske utfordringene. Noe av dette stoffet er dessverre preget av mangel på solid kunnskap om hvordan Internett fungerer, og misforståelser og desinformasjon forekommer også. ”Internett for alle” kan fungere som er håndbok om Internett, skrevet for enhver som er interessert i å forstå hva Internett egentlig er.

Boka er beregnet for ulike yrkesgrupper og utdanningsretninger. Kunnskap om Internetts virkemåte er nyttig i mange sammenhenger. Innen utdanninger som samfunnsfag, økonomi og jus, kan faglig innsikt i ulike aspekter ved Internett komme godt med. I mange posisjoner i samfunnet som for eksempel journalister, politikere og administrative ledere, har man ofte behov for å ta stilling til ulike spørsmål knyttet til bruken av Internett. Men også mer rendyrkede teknologer med behov for breddekunnskap, bør ha glede av boka.

Reklamer