Konvergente nett

Konvergente-nettBegrepene svirrer i lufta: Internett, Internettprotokoll (IP), IP-telefoni, bredbånd, trådløse nett, tredje generasjon, fjerde generasjon og så videre. Kommunikasjonen kommer inn overalt, på telefonlinja, på TV-kabelen og gjennom lufta. Og multimedia er kommet for å bli. Vi får telefoni over Internett, Internett på TVen og TV på mobilen. Hvordan henger alt dette sammen?

Konvergens er stikkordet. Verden er i endring. Vi er på full fart bort fra en virkelighet hvor man har hatt ett nettverk for hvert formål. Telenett, mobilnett, datanett og TV-distribusjonsnett tar i dag i bruk Internetteknologien. Nettverkene nærmer seg hverandre teknisk sett og blir konvergente nett. Til slutt kan disse smelte helt sammen til ett nett.

Boka leder gjennom de ulike typene nettverk og tjenester som inngår i smeltedigelen. Utviklingen går gradvis. Det er en evolusjon og ikke en revolusjon som man av og til kan få inntrykk av. Telenettene og deres interne signaleringsnett er først ute. Disse danner grunnlaget for forståelsen av moderne IP-telefoni. Deretter følger mobilnettene som kommer med kanonfart inn i dagliglivet vårt.

Bærebjelken for de konvergente nettene er IP. Kapitlet om datanett leder oss gjennom den grunnleggende IP-teknologien. Teknologien som brukes på Internett har nærmest tatt helt over som den dominerende for datanett. Konvergensen der telekom, mobilkom og datakom forenes over ett felles nett, presenteres i det siste kapitlet hvor alle brikkene i puslespillet faller på plass.

Boka er utgitt på Cappelen Akademisk Forlag. Det er rikelig med illustrasjoner og oppgaver i boka.

Reklamer