Moderne IP-nett

Moderne IP-nettIP-teknologien (Internet Protocol) har hatt en eksplosjonsartet utvikling de siste årene. IP har vært den ene kommunikasjonsteknologien som har overtatt for alle de andre vi har sett i årenes løp. Konvergensen (sammensmeltningen) mellom data-, tele- og medienett som har vært IP-teknologiens sterkeste side, er i fokus gjennom hele denne boka.

Trenden med økt betydning av multimedia (IP-telefoni og IPTV) samt et medfølgende behov for tjenestekvalitet (MPLS og multicasting) ser bare ut til å fortsette. Også støtte for sikkerhet (VPN, IPsec og brannmurer) blir stadig viktigere, samtidig som vi opplever økende bruk av trådløs og mobil kommunikasjon (WLAN og 3G) for hvert år som går.

Kapitlene i boka

 1. Tradisjonelle IP-nett
  – TCP/IP, ruting, IPv6, aksessnett
 2. Multimedia
  – IP-telefoni, streaming, IPTV, RTP, SIP
 3. Tjenestekvalitet
  – IntServ, RSVP, DiffServ, MPLS
 4. Sikkerhet
  – PKI, TLS/SSL, IPsec, VPN, brannmurer
 5. Mobilitet
  – Mobil IP, GPRS, 3G, UMTS, WLAN

Boka er utgitt av BookWorld og inngår i miniserien bestående av de to bøkene ”Innføring i nettverk” og ”Moderne IP-nett”.

Reklamer