Nettnøytralitet i Norge

Norskspråklig websted med fokus på nettnøytralitet og internetteknologi

Tilnærminger til nettnøytralitet i Europa og USA

BarcelonaApril2015

Amerikanerne har publisert nye nettnøytralitetsregler, og EUs politiske institusjoner strever med å bli enige om europeiske regler. Ved den anledning et det interessant å sammenligne tilnærmingene til nettnøytralitet på begge sider av Atlanteren. SMART Workshop arrangerer 22. april et nettnøytralitetspanel i Barcelona hvor de to tilnærmingene drøftes av Scott Jordan (FCC) og Frode Sørensen (Nkom). Denne artikkelen presenterer betraktninger sett fra norsk side.

Innlegg på Barcelona SMART Workshop av Frode Sørensen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Les resten av dette innlegget »

Reklamer

Nettnøytralitet og takseringsmodeller

zero-rating

Internett har på en helt unik måte bidratt til innovasjon og økonomisk vekst, og gir uovertrufne muligheter for kommunikasjon mellom mennesker. De aller færreste vil vel tilbake til tiden før Internett. Derfor er myndighetene opptatt av å arbeide for nettnøytralitet, og slik bidra til å bevare et åpent Internett. I denne artikkelen ser vi på forholdet mellom nettnøytralitet og trafikkavvikling, og takseringsmodeller.

Opprinnelig publisert hos Computerworld.

Les resten av dette innlegget »

Nettnøytralitet er et internasjonalt anliggende

NN-internasjonal

Nettnøytralitet er i disse dager et «hot» tema innen regulering av elektronisk kommunikasjon. I mange land er det intens debatt, både innen bransjen og blant politikerne, mens andre land allerede har innført regulering av nettnøytralitet. Den regulatoriske modellen varierer imidlertid sterkt. Denne artikkelen sammenligner noen typiske modeller som har vært brukt i ulike europeiske land.

Opprinnelig publisert hos Computerworld.

Les resten av dette innlegget »

Hvor kommer «spesialiserte tjenester» egentlig fra?

The two lanes

Spesialiserte tjenester er et hovedtema i den viktige debatten om nettnøytralitet i Europa. Men hvordan skal dette begrepet forstås? Og hva betyr det i praksis? Hvilke konkrete tjenester dreier det seg egentlig om? Mens vi søker etter svar på disse spørsmålene, kommer vi til selve kjernen i diskusjonen: nemlig hvordan spesialiserte tjenester forholder seg til Internett.

Opprinnelig publisert hos Computerworld. Også publisert i «Network Neutrality: an Ongoing Regulatory Debate«, 2014 Annual Report of the Dynamic Coalition, edited by Luca Belli & Primavera De Filippi, preface by Vinton G. Cerf

Les resten av dette innlegget »

Hvem burde betale for Netflix?

Netflix ATT

Spørsmålet er brennaktuelt, både i Norge og i utlandet. Mest kjent er naturlig nok den amerikanske debatten, og den kobles ofte sammen med nettnøytralitet. Men Netflix er en varm potet også her i landet. Det kan igjen være nyttig med en opprydning i begrepene.

Who Should Pay for Netflix? spør teleoperatøren AT&T, som et tilsvar på Netflix’ påstander (Internet Tolls And The Case For Strong Net Neutrality). Hvem har rett mon tro?

Opprinnelig publisert hos Computerworld.

Les resten av dette innlegget »

Nettnøytralitet i Norge – bakgrunn og resultater

oecd-connected-televisionsDe norske retningslinjene for nettnøytralitet ble lansert i 2009, utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av Post- og teletilsynet (PT). Disse retningslinjene har ofte vært referert til i ettertid, for eksempel av EU-kommisjonen i forbindelse med deres nettnøytralitetsengasjement.(1) Men hva var det egentlig som var foranledningen til det norske engasjementet?

Opprinnelig publisert i OECD-rapporten “Connected televisions: convergence and emerging business models

Les resten av dette innlegget »